Sermons

Denis Gutsu

12/02/2018

Serge Gonchar

2/10/2019

Igor Shtevnin

3/31/2019

Denis Gutsu

11/24/2019

Sunday Sermon

3/29/2020

Sunday Service

4/20/2020

Serge Gonchar

12/09/2018

Viacheslav Popov

4/23/2019

Pavel Bukhavets

11/24/2019

Sunday Sermon

4/5/2020

Monday Easter Service

4/19/2020

Sunday Service

4/26/2020

Vitaliy Morozov

12/16/2018

Rostik

3/10/2019

Serge Gonchar

5/05/2019

Viacheslav Popov

12/01/2019

Monday Prayer

4/6/2020

Serge Gonchar

12/23/2018

Max Gonchar

3/17/2019

Serge Gonchar

12/08/2019

Thursday Service

4/9/2020

Easter Service

4/12/2020